به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

سوابق مدیران

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان فیروزکوه فعالیت خود را با عنوان دفتر فرهنگ وارشاد اسلامی به ریاست حاج آقا اسفندیار در سال 1372 آغاز نمود.

حاج آقا حسن اسفندیار

اسفندیار 

مرحوم آقای محمد رضا سبحانی

سبحانی 

آقای علیرضا فرزان

 فرزان 

 آقای اسماعیل اسفندیار

اسماعیل

آقای مهدی کیهور

کیهور 

آقای بهزاد نجفی

نجفی 

 علیرضا فرزان

کلاسهای فراغت