به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

  • مدارک مورد نیاز برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری تک منظوره

مدارک مورد نیاز اعضای هیأت مؤسس و مدیر مسئول


ردیف

مدارک مورد نیاز

1

تقاضای تأسیس با ذکر دلایل توجیهی (صورتجلسه تأسیس مؤسسه فرهنگی)

2

تصویر تمام صفحات شناسنامه (یک نسخه)

3

تصویر آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن  (مدرک کارشناسی یا بالاتر)

4

تصویر گواهی انجام خدمت وظیفة عمومی و یا  ارائه برگ معافیت دائم (در مورد مشمولان)(پشت و رو)

5

تصویر کارت ملی (پشت و رو)

6

اصل پاسخ استعلام دادگستری و یا اصل عدم گواهی سوءپیشینه کیفری

7

عکس 4×3 جدید (6 قطعه) با درج نام و نام خانوادگی در پشت کلیه عکسها

8

اساسنامه (1 نسخه)

9

صورتجلسات: 1 –  صورتجلسة مجمع عمومی مؤسسین 2 –  صورتجلسة هیأت مدیره

10

پرسشنامه‌ مشخصات فردی تکمیل شده توسط اعضاء (دو نسخه)

11

تکمیل فرم حراست توسط مدیرمسئول و اعضاء موسس

12

مستندات سوابق فعالیتهای فرهنگی هنری (متناسب با زمینة فعالیتهای درخواستی)

13

برگه های پاسخ استعلام از مراکز  و محل کار  متقاضیان