به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

شرایط صدور مجوز نشریات

 

 

شرایط صدور مجوز نشریات

 

شرایط شخصیتهای حقیقی برای صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات:

1- تابعیت ایرانی

2- دارا بودن حداقل 25 سال سن در زمان ارایه تقاضا

3- عدم حجرو ورشکستگی به تقلب و تقصیر

4- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.

5- داشتن صلاحیت علمی درحد کارشناسی و یا پایان سطح دو در علوم حوزوی

6- پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی

تذکر 1 : شاغلین رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، کادر رسمی نیروهای مسلح و همچنین سردفتران و دفتر یاران مجاز به اخذ امتیاز یا پذیرش مدیر مسئول نشریات خصوصی نمی باشد.

تذکر 2 : چنانچه متقاضی فاقد حداقل مدرک تحصیلی قید شده در بند 5 از شرایط فوق الذکر باشد ، در صورت داشتن سوابق علمی ، فرهنگی و مطبوعاتی در خور توجه ، می تواند نمونه آثار و مدارک و مستندات مربوطه را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی – اداره امتیازات ارائه نماید تا بر اساس مصوبه 26 جلسه دوره پنجم هیأت نظارت بر مطبوعات مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که حد نصاب لازم را برای احراز صاحب امتیازی یا مدیر مسئولی نشریات بدست آورد ، نسبت به طرح درخواست و تشکیل پرونده اقدام نماید.

 

شرایط شخصیت های حقوقی برای صاحب امتیازی نشریات:

1- مراحل قانونی ثبت شخصیت حقوقی طی شده باشد.

2- در اساسنامه و یا قانون تشکیل خود مجاز به انتشار نشریه باشند.

3- زمینه فعالیت نشریه مرتبط با زمینه فعالیت شخص حقوقی باشد.

4- محدوده جغرافیایی انتشار نشریه همان محدوده جغرافیایی شخصیت حقوقی باشد.

 

تذکر : طبق تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات ، توزیع نشریه خارج از محدوده جغرافیایی شخص حقوقی (صاحب امتیاز ) بلامانع است.

تذکر 1 : تمامی نهادهای دولتی به منظور کسب اجازه استفاده از اعتبارات دولتی برای انتشار نشریه عمومی یا داخلی ، کتاب بروشور ، پوستر و سایر کارچاپی ، ابتدا باید درخواست خود را به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی کمیسیون انتشارات دولتی ارائه نمایند.

تذکر 2: برای طرح درخواست در کمیسیون انتشارات دولتی ، باید فرم ارزیابی ضرورت انتشار (فرم الف که درفصل ضمیمه می باشد) توسط مرکز درخواست کننده تکمیل شده و به مهر و امضاء بالاترین مقام مسئول آن مرکز برسد و فرم تکمیل شده به انضمام نامه بالاترین مقام مسئول مرکز درخواست کننده به اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی کمیسیون انتشارات دولتی ارسال شود.

تذکر 3: پس از طرح موضوع در کمیسیون انتشارات دولتی ، نتیجه رسیدگی به مرکز درخواست کننده اعلام می شود و رونوشت برای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه ارسال خواهد شد.

تذکر 4: برای اخذ پروانه انتشار نشریات ، مرکز درخواست کننده باید تمامی مدارک مورد نیاز از جمله تصویرمجوز کمیسیون انتشارات دولتی را به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مربوطه تحویل نماید تا پس از انجام مراحل قانونی، به اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی ارجاع شود.

تذکر 5: غالباً بالاترین مقام مسئول است شخصیتهای حقوقی دولتی ، وزیر مربوطه است.

تذکر 6: بالاترین مقام مسئول شخصیتهای حقوقی به ثبت رسیده کسی است که طبق اساسنامه آن مرکز به عنوان بالاترین مقام مسئول معرفی شده باشد.

تذکر 7: در صورتی که یک شخصیت حقوقی دولتی دارای اساسنامه رسمی بوده و طبق مفاد این اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل باشد ، می تواند راساً صاحب امتیازی نشریه را احراز نماید و در این صورت نامه مستقیم بالاترین مقام مسئول همان مرکز ، مورد پذیرش قرار گرفته و نیازی به تأیید مجدد از سوی وزیر مربوطه نخواهد بود.

تذکر 8: نهادهای ذیل می توانند رأساً صاحب امتیازی نشریات را احراز نمایند.

1. تمامی سازمانهای دولتی با ارایه نامه ریاست سازمان

2. ادارات کل آموزش و پرورش و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی با ارایه نامه مدیر کل ذیربط .

3. دانشگاههای دولتی با ارایه نامه ریاست دانشگاه

4. دانشکده ها ، پژوهشکده ها و سایر مراکز علمی که با مصوبه شورای عالی آموزش تأسیس شده اند و طبق اساسنامه دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند با ارایه نامه ریاست آن مرکز.

5. تمامی واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی با نامه ریاست سازمان مرکزی آن دانشگاه .

6. شوراهای شهر با ارایه نامه ریاست شورا

7. شهرداری ها با ارایه نامه شهردار

8. استانداری ها با ارایه نامه استاندار

9. فرمانداریها و بخشداری ها نیز برای اخذ امتیاز نشریه باید نامه استاندار ذیربط را ارایه نماید.

* * * * * * * * * * * *

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقیقی:

1- 6 قطعه عکس 4× 3 همانند و پشت نویسی شده که در سال جاری گرفته شده باشد.

2- سه سری تصویر از صفحه اول ، دوم و سوم شناسنامه

3- اصل گواهی عدم سوء پیشینه جدید

4- تصویر آخرین مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی )

5- اصل مدرک تحصیلی به نظور مطابقت با تصویر

6- تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت

7- نمونه مقالات و آثار منتشره

8- تصویر فرم پرسشنامه تکمیل شده (2 نسخه از تمامی صفحات)

9- تکمیل فرم نظریه توضیحات اداره توسط حراست

 

تذکر 1 : متقاضیانی که به تازگی فارغ التحصیل شده اند و هنوز مدرک تحصیلی دریافت ننموده اند باید گواهی دانشگاه محل تحصیل خود را که شامل اعلام فراغت از تحصیل ایشان و تعداد واحدهای گذرانده شده می باشد. ارایه نمایند.

تذکر 2 : متقاضیانی که مدرک تحصیلی خود را از دانشگاه های خارج از کشور اخذ نموده اند باید حتماً ارزشنامه مدرک تحصیلی خود را به تأیید کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی رسیده باشد ارایه نمایند.

تذکر 3: متقاضیانی که تحصیلات حوزوی داشته باشند ، باید گواهی مرکز مدیریت حوزه علمیه قم یا حوزه های علمیه معتبر دیگر را درخصوص پایه و سطح تحصیلات خود ارایه نمایند (حداقل اتمام سطح دو یا پایه هشت)

تدکر 4: متقاضیانی که دبیر آموزش و پرورش هستند می توانند به جای مدرک تحصیلی گواهی اداره آموزش و پرورش محل خدمت و تصویر حکم کارگزینی خود ارایه نمایند.

مدارک مورد نیاز برای اشخاص حقوقی :

1- تصویر اساسنامه یا قانون تشکیل شخصیت حقوقی که در آن صراحتاً به انتشار نشریه اشاره شده باشد.

2- تصویر مجوز تأسیس یا پروانه فعالیت قانونی برای احزاب ، جمعیت ها ، انجمن ها ، بنیادها ، تشکل ها صنفی و ....

3- تصویر آگهی تأسیس و تغییرات در روزنامه رسمی قوه قضائیه

4- نامه بالاترین مقام مسئول درخصوص درخواست اخذ امتیاز و معرفی مدیر مسئول نشریه مورد تقاضا

5- مجوز کمیسیون انتشارات دولتی برای شخصیت های حقوقی دولتی که قصد انتشار نشریات عمومی داشته باشند.