به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

موسسه انتشاراتی

 

شرایط متقاضی پروانه نشر

 

 

ü        تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ü        نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تأیید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت

ü        محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر و عدم فعالیت بر ضد نظام جمهوری اسلامی

ü         حداقل سن 27 سال کامل برای مجردین و 25 سال کامل برای متأهلین

ü        انجام خدمت وظیفه عمومی و یا داشتن معافیت دایم

ü        داشتن امکانات کافی و مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ü        داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذیربط

ü        صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی

 

 

مدارک مورد نیاز

 

1-     تقاضای تأسیس انتشارات (فرمهای پیوست شامل " تقاضانامه درخواستی و 3 برگ فرم " می بایست بصورت تایپ شده تکمیل و تحویل گردد)

 

2-     شش قطعه عکس 4×3 

 

3-      تصویر تمام صفحات شناسنامه / تصویر پشت و رو از کارت پایان خدمت/  تصویر پشت و رو از کارت ملی/ تصویر آخرین مدرک تحصیلی حداقل لیسانس ( تمام موارد مندرج در این بند می بایست در دفتر اسناد رسمی برابر با اصل گردد )

 

4-     اصل  گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

 

5-      یک تصویر از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بدون نیاز به برابری اصل جهت ارائه به حراست

 

6-     ارائه گواهی سابقه کار تحت هرعنوان مرتبط در این زمینه یا تصاویری از نمونه آثار چاپ شده ( کپی از شناسنامه کتابی که اسم متقاضی در آن قید شده باشد) یا تصویر دفترچه تأمین اجتماعی به عنوان سابقه کار

 

  • برای تقاضا بصورت حقوقی ارائه اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی الزامی است و اعضا می بایست تمام موارد مورد نیاز درخواستی را به انضمام فرم شماره 2 تکمیل فرمایند.

 

  • حضور متقاضی درخواست حقیقی یا متقاضیان حقوقی (تمامی اعضا) در زمان تحویل مدارک الزامی می باشد.

 

  • در روز مصاحبه که پس از تشکیل و سیر تکمیلی پرونده ، زمان آن به متقاضی اطلاع داده خواهد شد ارائه اصل سوابق کاری ارائه شده ضروری می باشد.

 

  • کتاب مرجع مطالعه برای شرکت در جلسه مصاحبه : مجموعه کامل اصول و قواعد ویرایش/ نوشته: سید جلیل شاهری/ جهت تهیه این کتاب می توانید به آدرس خیابان کریمخان زند(ضلع جنوبی) مابین خیابان سپهبد قرنی و ایرانشهر، پلاک 76 ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مراجعه فرمایید.