به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 

صدرو مجوز آموزشگاه آزاد هنری

  

فرآیند صدور مجوز آموزشگاه آزاد هنری

( تجسمی،خوشنویسی، نمایش)

 

الف: تشکیل پرونده

الف- 1- تکمیل فرم

الف- 2- کل سابقه هنری متقاضی( تعدادی از آثار، لوح تقدیر، کارت نمایشگاه ها وهرآنچه نشان دهنده سابقه هنری و تحصیلات متقاضی می باشد)

الف- 3- تصویر شناسنامه از تمام صفحات

الف- 4- عکس 3 x 4 شش قطعه

الف- 5- کارت پایان خدمت برای برادران

 

 محل تشکیل پرونده :

در تهران: خیابان شهید مطهری، بین خیابان امیر اتابک (سلیمان خاطر) و خیابان سهروردی، روبروی تعزیرات حکومتی.   تلفن : 7-- 88841231 - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران

در شهرستان ها به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه شود.

 

 ب: جلسه شورای رسیدگی و نظارت استان تهران

در جلسه شورا – که بسته به تعداد پرونده های تشکیل شده زمان آن تعیین می شود- آثار و سابقه متقاضیان بررسی و نظر شورا بر روی فرم (ی) مندرج می شود.

ب- 1- در صورت تأیید، پرونده ادامه سیر اداری خود را طی می کند.

ب- 2- در صورت رد، پرونده مختومه می شود.

ب- 3- در صورت شک و تردید، پرونده به شورای فنی می رود و مصاحبه و نمونه آثار جدید از متقاضی درخواست می شود. و در صورت نیاز از متقاضی آزمون عملی بعمل آید. (در صورت موافقت پرونده ادامه مسیر را طی می کند)

ج- معرفی متقاضی به شبکه بهداشت و نیروی انتظامی جهت گرفتن گواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد.

د- ارائه مکان مناسب توسط متقاضی (تکمیل فرم کروکی مکان)

ه- تکمیل فرم 4 صفحه ای حراست توسط متقاضی و ارسال فرم به حراست توسط واحد تجسمی.

و- بازدید ازمکان معرفی شده توسط ناظر اداره کل.

و- 1- در صورت تأیید، ادامه سیر اداری.

و- 2- در صورت رد، مکان باید اصلاح و یا تعویض شود.

 جوابیه حراست مبنی بر صلاحیت متقاضی و تأیید مکان توسط ناظر آخرین مرحله است و مجوز موقت 1 ساله صادر می شود.

توضیح: در طول 1 سال متقاضی گزارش عملکردهای سه ماهه را در فرم هایی از پیش تعیین شده به اداره کل ارائه می دهد، اگر شیوه کار و عملکرد آموزشگاه در 1 سال مورد تأیید باشد مجوز 5 ساله صادر می شود.

(البته صدور مجوز 5 ساله مرتبط با مرکز هنرهای تجسمی می باشد )

بخش 2:

سیر صدور مجوز:

پرونده متقاضی پس از بررسی توسط کارشناس مربوط به شورا ارسال می گردد.

در صورت نیاز به اصل اثر یا مدرکی از متقاضی خواسته می شود تا آنرا ارائه دهد.

کارهای اجرایی غیر دیجیتال در سیر صدور مجوز می تواند به شرح زیر تقلیل یابد.

1- بازدید از مکان آموزشگاه

2- در صورت نیاز آزمون عملی شورای فنی

3- در صورت نیاز مصاحبه حضوری با متقاضی